Kampania Informacyjna - Wpływ solarium na życie człowieka

Fundacja Vitalny Kraków zorganizowała kampanię informacyjną pt. „Wpływ solarium na zdrowie człowieka” na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
Była ona kierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej w wieku od 17 roku życia. W ramach kampanii, fundacja Vitalny Kraków wydała broszurę oraz naklejki o treści merytorycznej i rozdystrybuowała je do krakowskich szkół średnich i zespołów szkół.


Naklejka:


Broszura:

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.